ເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃໝ່ຢ່າງສົດໃສດ້ວຍຜະລິດຕະພັນລ້າງໜ້າແບບ 2-in-1 ທີ່ໃຫ້ໂຟມລ້າງໜ້າທຸກມື້ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໃຫ້ພະລັງງານສູງ ຊ່ວຍກຳຈັດສິ່ງສົກກະປົກ ນ້ຳມັນ ແລະ ເສດຊາກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຄຣີມແຖໜວດໄດ້ອີກດ້ວຍ ວິທີໃຊ້: ໃຊ້ນ້ຳຢາເຮັດຄວາມສະອາດຂະໜາດນ້ອຍໆລົງເທິງຝ່າມື ເຕີມນ້ຳເຢັນ ຫລື ນ້ຳອຸ່ນນ້ອຍໆເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຟອງທີ່ເຂ້ມຂົ້ນ ລູບໄລ້ໂຟມໃຫ້ທົ່ວໃບໜ້າເປັນວົງກົມເບົາໆ ເພື່ອລ້າງໃຫ້ສະອາດ ລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດ.
$33.59
Old price: $36.30

Shiseido Men Face Cleanser

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Rating 0 %
Product in shop 19
Product In Shop
Product Details

ເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃໝ່ຢ່າງສົດໃສດ້ວຍຜະລິດຕະພັນລ້າງໜ້າແບບ 2-in-1 ທີ່ໃຫ້ໂຟມລ້າງໜ້າທຸກມື້ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໃຫ້ພະລັງງານສູງ ຊ່ວຍກຳຈັດສິ່ງສົກກະປົກ ນ້ຳມັນ ແລະ ເສດຊາກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຄຣີມແຖໜວດໄດ້ອີກດ້ວຍ

ວິທີໃຊ້: ໃຊ້ນ້ຳຢາເຮັດຄວາມສະອາດຂະໜາດນ້ອຍໆລົງເທິງຝ່າມື ເຕີມນ້ຳເຢັນ ຫລື ນ້ຳອຸ່ນນ້ອຍໆເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຟອງທີ່ເຂ້ມຂົ້ນ ລູບໄລ້ໂຟມໃຫ້ທົ່ວໃບໜ້າເປັນວົງກົມເບົາໆ ເພື່ອລ້າງໃຫ້ສະອາດ ລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດ.