$12.21
Old price: $13.20

Airy cushion lip tint

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Rating 0 %
Product in shop 19
Product In Shop
Product Details

🅲🅷🅰️🅽🅴🅴
🅰️🅸🆁🆈 🅲🆄🆂🅷🅸🅾️🅽 🅻🅸🅿️ 🆃🅸🅽🆃

💄ລິບສິຕິກເນື້ອຄີມແມັດຟິນິຊ ທີ່ທາແລ້ວປາກບໍ່ແຫ້ງ ບໍ່ເປັນຂຸຍ ເນື້ອເບົາສະບາຍ ເກ່ຍງ່າຍ ຕິດທົນຫມົດມື້

🇰🇷 ທາແລ້ວເກົາຫລີທັນທີ
ມີ 3 ສີ ໃຫ້ຕຳ
💋 ແດງເລີດເລີດ ເຊີດໄດ້ຫມົດມື້ #No.01 𝑤𝑖𝑙𝑑 𝑟𝑒𝑑
💋 ບົວພີດຫວານລະມຸນ #No.02 𝑟𝑜𝑠𝑦 𝑝𝑒𝑎𝑐ℎ
💋 ສົ້ມອົມນຳ້ຕານ ເກໄກໄຮໂຊ #No.03 𝑡𝑜𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑟𝑜𝑤𝑛