$12.87
Old price: $14.19

ເນເຈີ ມູດໂຟມNATURE MOUSSE FOAM

Guarantee
Product Option
Shipping Option and Price
Vendor: Onxon Official
Free Shipping Vientiane Capital Only.Other Province Shipping Cost are 3 USD
Thisha
Thisha
Rating 0 %
Product in shop 4
Product In Shop
Product Details

ໂຟມລ້າງໜ້າສະໝຸນໄພທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງ : ຂີ້ມິນ ລາຊາແຫ່ງສະໝຸນໄພ ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ຮັກສາສິວ

ໃບຜັກໜອກ ລົດລິ້ວຮອຍ ຮັກສາຜິວອັກເສບຮາງຈືດ ລາຊາແຫ່ວການຖອນຜິດ ດິທ໋ອກຜິວ

ນໍ້າເຜິ້ງແທ້ ບຳລຸງຜິວ ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ນຽນນຸ່ມໃຫ້ແກ່ຜິວ ອ່ອນໂຍນຕໍ່ຜິວທີ່ແພ້ງ່າຍ ຊື່ງມີຄ່າ PH 6

ບໍ່ໃສ່ນໍ້າຫອມ, ໃຊ້ນໍ້າມັນໜາກພ້າວແທນສານຊໍາລະລ້າງ , ໃຊ້ນະວັດຕະກຳບັນຈຸແທນໃສ່ສານເພື່ອດພີ່ມຟອງທີ່ກໍມະເລັງ

ບໍ່ມີສານ SLS/ SLES/PARABES,ບໍ່ມີສານເຄມີອຫນຕະລາຍ

ສຳຫລັບຄົນທີ່ໜ້າມັນ ຊ່ວຍລົດຄວາມມັນເທີງໃບໜ້າ ແຕ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ໜ້າແຫ້ງຈົນເກີນໄປ

ຊໍາລະລ້າງໄດ້ສະອາດ ເຖິງສິເຈີຝຸ່ນ PM 2.5 ກໍຊ່ວຍໄດ້ ຫຼື ຊ່ວງນີ້ໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມຫຼາຍເຮັດໃຫ້ສິວຂື້ນ

ຊ່ວຍລົດການອັກເສບຂອງສິວ ເຮັດໃຫ້ສິວເທິງໃບໜ້າລົດລົງ.